klein-logo

Op 17 september 2014 was de eerste bijeenkomst in ’t Lapp op de Waagpassage van de kenniskring voor moestuinen samen met Eetbaar Lelystad.  Doel van deze kenniskring is om praktische kennis over moestuinen en schoolmoestuinen te delen en ideeën uit te wisselen met elkaar.

Aanwezig waren:

Albert van de Jenaplan school de Toermalijn, die vorig jaar bij wijze van pilot een schoolmoestuin startte. De tuin wordt versiert door verschillende fruitbomen en de school heeft ouders bij het project betrokken als tuinouders; dit om de kinderen te ondersteunen en er zeker van te zijn dat deze moestuin ook blijft bestaan. Na verschillende initiatieven gehoord te hebben, blijkt het belangrijk om de motivatie voor een moestuin te blijven ondersteunen.

Helaas blijkt ook deze moestuin net als anderen een enkele keer onderhevig aan vandalisme en ook de zomervakantie was nu nog een ‘obstakel.’ De tuin heeft juist ook dan onderhoud nodig. Besproken is nu om ook gedurende de zomervakantie vrijwilligers of ’tuinouders’ bij elkaar te krijgen die de tuin gedurende die tijd bijhouden. Over het algemeen genomen beschreef Albert de schooltuin als succesvol en nog steeds een leerproces.

Theo dobbelaar van de school de Rede. Hij werkt met kinderen die autisme hebben aan een moestuin.

Jennifer Martina: Zij is welzijnswerker en werkt samen met een school en leraren. Ze heeft ideeën om een soort ruiltuin concept te starten. Om vandalisme te voorkomen verbouwt een ieder een soort groente in zijn eigen tuin en bij het oogsten wordt groenten geruild.

Anneke Scharrelkind woont op een boerderij buiten Lelystad ( niet helemaal biologisch) en geeft volwassenen en kinderen de mogelijkheid te ervaren wat het is om een moestuin te hebben.

Dinand Ekkel:lector hoge school van de landbouw.

Didi van Dijk:  centrum biologische landbouw en organisator van de kenniskring en Ineke Oosting voormalig medewerker van CEH Vilentum en Norma Karmelk Eetbaar Lelystad.

Wanneer er mensen zijn die zich aan willen sluiten bij deze kenniskring, stuur dan een mail naar nkarmelk@eetbaarlelystad