Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is een term die gebruikt wordt om de verscheidenheid aan leven op aarde te beschrijven. Dit omvat niet alleen verschillende soorten planten en dieren, maar ook micro-organismen en de complexe relaties tussen deze verschillende levensvormen. Biodiversiteit is belangrijk voor het behoud van onze planeet en ons welzijn, omdat elk organisme een belangrijke rol speelt in het ecologische evenwicht.

Bijen

Bijen zijn een essentieel onderdeel van de biodiversiteit. Als bestuivers zorgen ze voor de voortplanting van wilde bloemen en planten, en helpen ze gewassen te groeien die belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Helaas hebben bijen het moeilijk om te overleven door de effecten van intensieve landbouw, bestrijdingsmiddelen en klimaatverandering.

Gelukkig kunnen we zelf iets doen om bijen te helpen en daarmee de biodiversiteit te beschermen. Door te zorgen voor meer bloemen in onze tuinen en op balkons en het vermijden van bestrijdingsmiddelen kunnen we de bijenpopulatie ondersteunen. Ook kunnen we kiezen voor biologische producten waarbij minder gebruik wordt gemaakt van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Door ons in te zetten voor het behoud van bijen, dragen we bij aan het behoud van de biodiversiteit.

Het behoud van biodiversiteit is dus van groot belang voor de toekomst van onze planeet en ons welzijn. Door bij te dragen aan de bescherming van bijen en andere belangrijke levensvormen, kunnen we ons steentje bijdragen aan het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties.

In je eigen tuin

Een biodiverse tuin is een gezonde tuin. Er is minder kans op plagen, je tuin kan beter tegen de seizoenswisselingen en er is volop leven in je tuin. Door verschillende gewassen te plaatsen in een plantenborder, versterk je de overige beplanting. Zo zijn ze beter bestand tegen ziektes en groeien ze beter! Let ook op hoogteverschillen, verschillende soorten planten en bloemen en laat zo hier en daar eens een bloempotje staan of een paar stenen. Dit is een fijne plek voor alles wat kruipt. Haal niet de afgevallen bladeren weg in het najaar, ze zijn compost voor je tuin en het beschermd de grond en de diertjes die er leven.

Biodiversiteitsverlies

Door de mens is de biodiversiteit op aarde drastisch verslechterd. Leefgebieden zijn vernietigd, het aantal wilde dieren is, volgens het WWF, met 60% verminderd en sommige diersoorten zijn zelfs helemaal uitgestorven. Dit is rampzalig, voor de natuur en dus ook voor ons. Het verlies van biodiversiteit is, naast klimaatverandering, een heel groot probleem.

Ook in Nederland, een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, is de oorspronkelijk aanwezige biodiversiteit verloren gegaan. Sterker nog, we zijn een van de landen in Europa waar de biodiversiteit er het slechtste voor staat. Er is in ons land nog maar 15% over van de inheemse dier- en plantensoorten die we in 1900 hadden. Oorzaken hiervan zijn, volgens de Wageningen Universiteit, verstedelijking, vervuiling, overbevissing en maatregelen om de landbouwproductie te verhogen zoals ontwatering van natte gebieden en het gebruik van kunstmest. Er is in ons kikkerlandje weinig of geen enkel gebied meer met ongerepte natuur en voor bijna 40% van alle soorten is een Rode lijst opgesteld, zij worden in meer of mindere mate bedreigd.

Kirsten Schuijt, directeur van WWF Nederland, vergelijkt biodiversiteit met een houten blokkentoren “Als je er telkens één blokje uittrekt, kan de toren lang blijven staan. Maar een blokje te veel en het hele bouwwerk stort in. Zo halen we nu ook voortdurend blokjes uit de natuur. Hoeveel soorten kunnen nog verzwakken, zonder dat het systeem bezwijkt? Het is tijd dat we ons realiseren dat natuur onmisbaar is voor ons.”

Lokale natuurprojecten

Veel landen hebben maatregelen getroffen en afspraken gemaakt voor het beschermen van de biodiversiteit, zo ook Nederland. Hierdoor is er gelukkig wel wat verbeterd. Zo is er bijvoorbeeld in Nederland sinds 2011 circa 33.000 hectare nieuwe natuur bijgekomen. Alleen is dit niet genoeg, ondertussen neemt de populatie boerenlandvogels nog steeds af en is de visserij nog altijd niet volledig duurzaam.

Bij Natuurhuisje.nl dragen we graag bij aan de natuur en de verbetering van de biodiversiteit. Mensen dichterbij de natuur brengen is onze missie, maar daarvoor geven wij graag ook iets terug aan de natuur, zodat we er samen nog lang van kunnen blijven genieten. Voor iedere boeking in een natuurhuisje dragen wij bij aan lokale natuurprojecten. We doen dit nu al in Nederland, België en Italië, maar we hopen dit binnenkort nog verder uit te breiden naar andere landen binnen Europa. Elk natuurproject is anders, zo zijn er projecten waarbij we het leefgebied van een bepaalde diersoort verbeteren of een stuk bos verjongen ten gunste van de biodiversiteit en de klimaatadaptatie. Met ieder project kunnen we op een andere manier iets betekenen voor de natuur.

Tips! Wat kun je zelf doen?

Zelf kun je natuurlijk ook bijdragen aan de biodiversiteit, alle kleine beetjes helpen! Zo kun je bijvoorbeeld:

 • Van je tuin of balkon een groen paradijs maken voor vogels, bijen, vlinders en insecten.
 • Meer tegels uit je tuin halen en bloemen en planten zaaien.
 • Egelhuisjes maken. De egel is erg nuttig eet slakken, maar staat enorm onder druk.
 • Een stuk gemeentetuin adopteren samen met je buren en daar een bloementuin van maken.
 • Zoveel mogelijk streek- en seizoensproducten eten en zo min mogelijk voedsel verspillen.
 • Minder vaak met het vliegtuig op vakantie gaan en zoveel mogelijk reizen met het openbaar vervoer, of je fiets.

Bronnen:

https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/biodiversiteit

klein-logo3.jpg

Om een goede biodiversiteit tussen wilde soorten bijen en honingbijen te krijgen, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen:

 1. Bied een gevarieerd aanbod aan bloeiende planten aan, zodat zowel wilde bijen als honingbijen voedsel kunnen vinden. Zorg voor een mix van verschillende bloemen, struiken en bomen, en probeer bloeiende planten te kiezen die bijen aantrekken.
 2. Zorg voor nestgelegenheid voor wilde bijen. Wilde bijen maken hun nesten in holle stengels, gaten in hout, of in de grond. Door speciale bijenhotels of bijenmuren te bouwen, kun je wilde bijen helpen hun nestgelegenheid te vinden.
 3. Beperk het gebruik van pesticiden en herbiciden. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor zowel wilde bijen als honingbijen. Kies in plaats daarvan voor natuurlijke methoden om plagen en ziekten te bestrijden.
 4. Zorg voor afwisseling in landschappen. Probeer zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het landschap rondom bijen, door bijvoorbeeld verschillende soorten vegetatie, open plekken en beschutte gebieden te creëren.
 5. Werk samen met andere imkers en natuurbeschermers om te werken aan het behoud van bijensoorten en hun leefomgevingen. Door samen te werken en kennis te delen, kunnen we de biodiversiteit van bijenpopulaties behouden en beschermen.

Het is belangrijk om te onthouden dat een gezonde bijenpopulatie niet alleen afhankelijk is van het welzijn van honingbijen, maar ook van wilde bijen en andere bestuivers. Door het creëren van een divers en gezond ecosysteem waarin verschillende bijensoorten kunnen gedijen, kunnen we de biodiversiteit van bijenpopulaties verbeteren.

Deel dit bericht!