Er zijn verschillende manieren om een stad groener te maken. Hier zijn enkele suggesties:

  1. Meer bomen planten: Bomen zijn essentieel voor een gezonde en groene stad. Ze produceren zuurstof, verminderen de hitte, bieden schaduw en creëren een thuis voor wilde dieren. Door meer bomen te planten, kan de luchtkwaliteit worden verbeterd en kan de stad koeler worden gemaakt.
  2. Groene daken: Groene daken zijn daken die bedekt zijn met planten. Ze verminderen de warmte, zorgen voor isolatie en verbeteren de luchtkwaliteit. Daarnaast bieden ze ook een thuis voor bijen, vlinders en andere insecten.
  3. Stadslandbouw: Stadslandbouw is het verbouwen van voedsel in de stad, bijvoorbeeld in gemeenschappelijke moestuinen of op daken. Het kan zorgen voor lokaal en gezond voedsel, en het bevordert sociale cohesie.
  4. Regenwateropvang: Het opvangen van regenwater in bijvoorbeeld regentonnen kan helpen om het water vast te houden in de stad en overstromingen te voorkomen. Dit water kan ook gebruikt worden voor het besproeien van planten en tuinen.
  5. Natuurlijke speelplekken: Natuurlijke speelplekken zijn speelplekken die zijn gebouwd met natuurlijke materialen zoals hout en stenen. Ze moedigen kinderen aan om te spelen in de natuur en te ontdekken.
  6. Fietsvriendelijke infrastructuur: Een fietsvriendelijke infrastructuur kan het gebruik van de fiets in de stad bevorderen en daarmee de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van fietspaden en -bruggen, en het creëren van veilige fietsroutes.

Dit zijn slechts enkele suggesties, er zijn nog veel meer manieren om een stad groener te maken. Het is belangrijk dat er samenwerking is tussen bewoners, bedrijven en overheden om dit te realiseren.

hoe is dit in Lelystad geregeld?

In Lelystad wordt ook hard gewerkt aan het vergroenen van de stad. Zo is er het initiatief ‘Operatie Steenbreek Lelystad’, waarbij inwoners worden gestimuleerd om hun tuin te vergroenen en zo bij te dragen aan een groenere stad. Hierbij worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals informatieavonden en workshops.

Daarnaast zijn er diverse projecten om de stad groener te maken, zoals het aanleggen van groene daken op openbare gebouwen en het planten van meer bomen en struiken in de stad. Ook wordt er geëxperimenteerd met verticale tuinen en stadslandbouw, waarbij voedsel wordt verbouwd in de stad.

Verder heeft Lelystad het Keurmerk ‘Groen en biodivers’ ontvangen, wat betekent dat de gemeente zich inzet voor het vergroenen van de stad en het bevorderen van de biodiversiteit. Dit gebeurt onder andere door het aanleggen van groene zones en ecologische verbindingszones, waarin verschillende planten- en diersoorten kunnen gedijen.

subsidie

https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws/Nieuws-2022/Oktober/Adopteer-een-boomspiegel-en-onderhoud-een-minituintje.html

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor regentonnen en groene daken in Nederland.

Voor regentonnen zijn er gemeentelijke subsidies beschikbaar, afhankelijk van de gemeente waarin je woont. Je kunt de website van jouw gemeente raadplegen of contact opnemen met de gemeente om te informeren naar de beschikbare subsidies. Daarnaast zijn er soms ook landelijke subsidieregelingen beschikbaar, zoals de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en de Regeling Groenprojecten.

Voor groene daken zijn er ook verschillende subsidies beschikbaar, zowel op gemeentelijk als landelijk niveau. Sommige gemeenten bieden bijvoorbeeld een subsidie voor het aanleggen van een groen dak of een groene gevel. Daarnaast zijn er landelijke regelingen zoals de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (GBS) en de Regeling Groenprojecten.

Het is dus zeker de moeite waard om te onderzoeken welke subsidies beschikbaar zijn in jouw gemeente en welke landelijke regelingen er zijn voor regentonnen en groene daken.

Lelystad

Voor subsidies in Lelystad specifiek raad ik aan om de website van de gemeente Lelystad te raadplegen. Op de website is een overzicht te vinden van alle subsidies die beschikbaar zijn in Lelystad, waaronder mogelijk ook subsidies voor regentonnen en groene daken. Hier is de link naar de website van de gemeente Lelystad van operatie steenbreek, hier staan tips en vind je links naar websites voor inspiratie.

Operatie Steenbreek

Deel dit bericht, kies je platform!